ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองมะค่า

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 19 23
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 17 13 30
รวม อนุบาล 21 32 53
ป.1 14 13 27
ป.2 16 16 32
ป.3 19 15 34
ป.4 11 11 22
ป.5 22 9 31
ป.5 15 16 31
รวม ประถม 97 80 177
ม.1 21 12 33
ม.2 22 19 41
ม.3 13 6 19
รวม มัธยม 56 37 93
รวม ทั้งหมด 174 149 323
แผนที่โรงเรียนวัดหนองมะค่า