ข้อมูลโรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 0 4 4
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 3 5
รวม อนุบาล 2 7 9
ป.1 3 2 5
ป.2 5 1 6
ป.3 3 1 4
ป.4 1 5 6
ป.5 4 4 8
ป.5 2 2 4
รวม ประถม 18 15 33
ม.1 4 4 8
ม.2 8 0 8
ม.3 3 2 5
รวม มัธยม 15 6 21
รวม ทั้งหมด 35 28 63
แผนที่โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)