ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 2 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 4 10
รวม อนุบาล 12 6 18
ป.1 7 1 8
ป.2 2 5 7
ป.3 4 4 8
ป.4 3 3 6
ป.5 6 4 10
ป.5 0 8 8
รวม ประถม 22 25 47
ม.1 9 3 12
ม.2 9 3 12
ม.3 4 4 8
รวม มัธยม 22 10 32
รวม ทั้งหมด 56 41 97
แผนที่โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)