ข้อมูลโรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 5 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 10 14
รวม อนุบาล 9 15 24
ป.1 7 9 16
ป.2 5 3 8
ป.3 6 8 14
ป.4 9 6 15
ป.5 4 7 11
ป.5 5 5 10
รวม ประถม 36 38 74
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 45 53 98
แผนที่โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207