ข้อมูลโรงเรียนวัดสนามชัย

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 0 0 0
รวม อนุบาล 0 0 0
ป.1 17 8 25
ป.2 11 11 22
ป.3 13 5 18
ป.4 10 5 15
ป.5 18 12 30
ป.5 11 8 19
รวม ประถม 80 49 129
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 80 49 129
แผนที่โรงเรียนวัดสนามชัย