ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 9 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 17 30
รวม อนุบาล 22 26 48
ป.1 12 11 23
ป.2 11 21 32
ป.3 15 10 25
ป.4 16 15 31
ป.5 11 16 27
ป.5 10 9 19
รวม ประถม 75 82 157
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 97 108 205
แผนที่โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)