ข้อมูลโรงเรียนวัดเขาพระ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 4 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 7 14
รวม อนุบาล 17 11 28
ป.1 12 3 15
ป.2 13 10 23
ป.3 8 7 15
ป.4 10 11 21
ป.5 7 10 17
ป.5 11 13 24
รวม ประถม 61 54 115
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 78 65 143
แผนที่โรงเรียนวัดเขาพระ