ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 2 2 4
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 0 1 1
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 4 6
รวม อนุบาล 4 7 11
ป.1 3 4 7
ป.2 7 3 10
ป.3 2 3 5
ป.4 3 2 5
ป.5 5 2 7
ป.5 2 1 3
รวม ประถม 22 15 37
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 26 22 48
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์