ข้อมูลโรงเรียนวัดแก้วฟ้า

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 12 9 21
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 8 15
รวม อนุบาล 19 17 36
ป.1 13 9 22
ป.2 7 7 14
ป.3 11 9 20
ป.4 8 10 18
ป.5 14 10 24
ป.5 7 8 15
รวม ประถม 60 53 113
ม.1 14 7 21
ม.2 8 13 21
ม.3 3 2 5
รวม มัธยม 25 22 47
รวม ทั้งหมด 104 92 196
แผนที่โรงเรียนวัดแก้วฟ้า