ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองอ้อ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 17 8 25
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 12 24
รวม อนุบาล 29 20 49
ป.1 11 9 20
ป.2 8 11 19
ป.3 11 9 20
ป.4 7 4 11
ป.5 13 13 26
ป.5 11 12 23
รวม ประถม 61 58 119
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 90 78 168
แผนที่โรงเรียนวัดหนองอ้อ