ข้อมูลโรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 0 4
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 4 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 7 12
รวม อนุบาล 13 11 24
ป.1 4 7 11
ป.2 1 9 10
ป.3 6 9 15
ป.4 9 7 16
ป.5 8 6 14
ป.5 9 7 16
รวม ประถม 37 45 82
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 50 56 106
แผนที่โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)