ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 11 7 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 5 11
รวม อนุบาล 17 12 29
ป.1 11 6 17
ป.2 8 1 9
ป.3 7 5 12
ป.4 6 3 9
ป.5 11 2 13
ป.5 6 8 14
รวม ประถม 49 25 74
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 66 37 103
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม