ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยยาง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 1 4
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 0 2
รวม อนุบาล 5 1 6
ป.1 0 0 0
ป.2 2 0 2
ป.3 1 2 3
ป.4 2 1 3
ป.5 5 2 7
ป.5 1 3 4
รวม ประถม 11 8 19
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 16 9 25
แผนที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง